White Palace Phạm Văn Đồng

- by -

Trung tâm sự kiện và triển lãm WHITE PALACE

WHITE PALACE PHẠM VĂN ĐỒNG

 

 

Thiết bị thực hiện project:

. Nikon D750 + Nikkor 16-35 F4 + Tripod

. Flycam MAVIC 2 PRO