The Venica – Khang Điền

- by -

Hình chụp bằng Flycam Mavic 2Pro: Tomqast
Hình chụp bằng Nikon Z6: Anthony Nguyen