The Habitat @ VSIP Bình Dương

- by -

Hình chụp thực tế dự án căn hộ HABITAT ở VSIP Bình Dương

 

Chụp bổ sung lần 2 :

 

Hình chụp lần 1 :