Mỏ Đá, KCN Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương

- by -

Có dịp chạy show ở khu công nghiệp Tân Đông Hiệp, ở Tp Dĩ An, Bình Dương.

Lúc bay flycam chụp, mình đã thấy cái hố to khủng khiếp này và chụp lại cho vui …

Bạn hãy nhìn những cái xưởng sản xuất, cũng như là con đường xung quanh bạn mới hiểu là cái hố này to đến mức nào ….