Ginza Coffee

- by -

Người quay và làm clip: TOMQAST

Khách hàng: PiS.vn

Địa điểm: Ginza Coffee 24/24