Fika Getogether Cafe

- by -

Hình chụp thực tế bởi 1 học viên học chụp hình với Tomqast

Bộ gear: Nikon D750 + Tamron 15-30 F2.8