Chả Cá Lã Vọng – thử sức làm Food Stylist

- by -

DSC_9545

DSC_9547

DSC_9558

DSC_9565

DSC_9574

DSC_9577

DSC_9582

DSC_9585