Andochine Resort, Phú Quốc

- by -

Khách hàng book Team Tomqast quay và chụp hình: 2 biệt thự mẫu của dự án Andochine Resort & Spa ở Phú Quốc.

Photo by: TOMQAST

Video by: ANDY

Thiết bị:

. Chụp: Nikon Z6 + 14-30 + Tripod & Flycam Mavic 2 PRO

. Quay: Ronin SC + Sony A6500 + Sel 10-18 & Flycam Mavic 2 PRO

 

Clips:

 

 

Tổng thể dự án, hình chụp vào cuối tháng 7.2020

 

Hình chụp bên trong Biệt thự mẫu thứ 1:

 

Hình chụp bên trong Biệt thự mẫu thứ 2: