Thơ gì mà toàn vần “Àn”

- by -

Xe hơi đậu một dàn

Dee Jay chơi như Đàn

Khách nhiều em giống Hàn

Shi sha bình một bàn

Sếp kô thể phàn nàn

Chắc mẩm kiếm được vàng

Tiền sẽ nhiều muôn vàn

Nhưng tiệc rồi cũng tàn

Chạy xe về an toàn

Ngồi nhìn cái đèn bàn

Em khỏa thân trên sàn

Cùng chiếu gối mùng màn

Buồn chán ta làm càn

Rồi cười như thằng gàn

Cắn kẹo chết lâm sàng

Thơ gì toàn vần àn

COMMENTS
ARTICLES

[Cơ bản] hướng dẫn chụp ảnh nội thất

- by

View more

Tổng hợp những gì mà TOMQAST đã chụp

- by

View more

Sự vi diệu của camera Google Pixel Phone

- by

View more

Villa chụp bằng GooglePixel Phone

- by

View more

PiS – PartyinSaigon – Everyday is a party – Nightlife Website

- by

View more

[Sưu tầm] ĐỊNH LUẬT BÁNH RÁN – VÀ THÁI ĐỘ SỐNG CỦA NGƯỜI NHẬT

- by

View more

[sưu tầm] Đất nước của những kẻ lười biếng

- by

View more

[chia sẻ] Đông Y bắt mạch châm cứu, cứu sống người

- by

View more

[sưu tầm] – Lời khuyên của bác sĩ Đồng Hồng Ngọc

- by

View more

[sưu tầm] – Văn hóa, văn minh ý thức người xưa

- by

View more